Správa budovO nás
Naším cílem není být největší, dělat vše, pro všechny a za každou cenu.

Víme, že

 • chceme dělat to, co umíme
 • každý náš pracovník je tváří naší firmy, nikoli číslem v agendě personálního oddělení
 • všichni mají své limity, které jednotlivcům pomáhá překonat spolehlivý tým
 • i ten nejsilnější řetěz je tak silný jako jeho nejslabší článek
 • naším cílem je spokojený klient, který za své peníze dostává kvalitní služby
 • jsme tu ke službám našich klientů a naše služby poskytujeme s maximální péčí, aby náš klient neztrácel svůj drahý čas záležitostmi, které nejsou jeho předmětem podnikání.

Z našich cílů jsou primární

 • klient spokojený s naší prací na jeho nemovitostech a technologiích
 • snížení výdajů klienta na provoz jeho nemovitostí a technologií
 • maximalizace životnosti nemovitostí a technologií klienta
Naše služby

Technologie budov

Projektování, montáže, údržba a provoz, zákonné i doporučené kontroly jednotlivých technologií jako jsou:

 • topení
 • chlazení
 • elektroinstalace a zařízení s ní spjatá (zabezpečovací systémy, kamerové systémy, vstupní systémy,…)
 • zdvihací zařízení
 • zařízení požární ochrany
 • zařízení ochrany zdraví
 • hromosvody
 • a další služby jakou jsou různá měření, jako například zákonné měření emisí…

Služby PO a BOZP

Komplexní služby v oblasti požární ochrany (PO)

 • Provádíme pravidelné preventivní prohlídky provozoven klientů vč. vypracování zpráv. Zákon o PO 133/1985 §5 písm. e),
 • Zpracováváme požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) pro stavby,
 • Školení požární ochrany vyplývající ze zákona o požární ochraně,
 • Vyhláška 246/2001 Sb. §23, §24, §25,
 • Organizace cvičných požárních poplachů a jejich vyhodnocení,
 • Příprava objektu na kolaudaci (vybavení prostředky PO dle PBŘ vč. bezpečnostních tabulek (BT) apod.),
 • Účast při jednání s orgány státního požárního dozoru (SPD).

Komplexní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Výkon odborně způsobilých koordinátorů BOZP Odborná školení, E-learning. Školení na přání klienta

Energetický management

 • Pravidelné vyhodnocování spotřeb energií
 • Nákupy energií a jejich přeprodej dle patné legislativy (teplo, voda, elektřina)
 • Dohled a zodpovědnost za pravidelné vyúčtování účtovaných spotřeb nemovitostí a technologií
 • Plánování a zodpovědnost za optimalizaci rezervované kapacity
 • Přímé nákupy energií
 • Optimalizace spotřeby energií s aktivním vyhledáváním rezerv
 • Průkaz energetické náročnosti budov
 • Pravidelné odečty médií, vyhodnocování, návrhy úspor
 • Rozúčtování medií na objektech
 • Pravidelný reporting

Služby běžné údržby

Zajišťujeme a provádíme každodenní obsluhu, provoz a údržbu nejen technologií, ale celých budov a nemovitých celků. Součástí „běžného“ provozu, resp. pracovní náplně našich pracovníků je proaktivní přístup k péči o nemovitosti klienta a s nimi spjatými technologiemi. Pracovníci kontrolují nemovitosti a technologie nejen dle svého nejlepšího svědomí, ale hlavně na základě předem zpracovaného "Plánu údržby". Pracovník zodpovídá nejen za vlastní činnost a provedené úkony, ale dohlíží také nad plánovanými či mimořádnými zásahy odborných a specializovaných firem. Mezi práce, na které jsou naši pracovní odborně proškoleni či vyučeni jsou například elektrikářské práce, instalatérské práce, zámečnické práce, truhlářské práce, malířské či podlahářské práce a další…

Za našeho smluvního klienta sledujeme a zodpovídáme za termíny smluvně domluvených kontrol, revizí, odborných prohlídek nebo měření a v řádném termínu zajišťujeme, resp. provádíme uvedené dle platné legislativy na nemovitostech a technologiích našeho smluvního klienta.

Stavební a dokončovaní práce

 • malířské, lakýrnické či tapetářské práce
 • sádrokartony
 • drobné zednické a betonářské práce
 • montáže zařizovacích předmětů
 • zámečnické práce
 • instalatérské práce
 • podlahářské práce

Legislativní „papírování“ a jednání s úřady při stavební činnosti

Provádění pravidelných zákonných hlášení dotčeným úřadům v zastoupení našeho smluvního klienta – ISPOP – zejména odpady nebo ovzduší, …

Dále zajišťujeme a provádíme kompletní „inženýring“ spojený s úřady a novu stavbou nebo úpravou již existující stavby a to od zajištění všech stanovisek dotčených orgánů a, firem, spolků či fyzických osob nutných pro stavební povolení a dále kompletace dokumentace pro zdárné kolaudační řízení

Úklidové služby

Zahradnické služby

Recepční služby

Ostraha

Tyto služby nejsou naší specializací. A jelikož je naší snahou poskytovat co nejvyšší kvalitu služeb, za kterou jsme našemu smluvnímu klientovi odpovědní, tak služby ostrahy jsou prováděny naším jediným smluvním partnerem.

Kontakt
 
Kontaktuje nás, pro bližší informace stačí najet na ikonu

+420 604 569 694

kucera@vespoli.cz

VESPOLI CZ s.r.o.
IČO: 27642445
Krškova 785
152 00 Praha 5 - Hlubočepy
Czech Republic

Facebook VESPOLI